Een flexwerkende BHV'er, kan dat wel?

25 september 2017

Je hebt een aantal BHV’ers in dienst en je BHV-organisatie is goed op orde. Maar wat nou als je BHV’er gaat flexwerken? Thuiswerken of werken op andere locaties bijvoorbeeld. Dat heeft nogal een impact op je BHV-organisatie. In dit artikel lees je hoe je hier als organisatie mee om kunt gaan.

De ARBO wet vertelt dat een organisatie verplicht is BHV’ers in dienst te hebben. Hoeveel dit er moeten zijn, is volledig afhankelijk van een aantal maatgevende factoren. Denk aan de grootte en complexiteit van het pand, aantal aanwezigen, de fysieke en geestelijke gesteldheid van personen, aanrijtijd van hulpdiensten, de restrisico’s (risico’s die overblijven na het uitvoeren van de RI&E) etc. Een ziekenhuis vraagt om een omvangrijkere BHV-organisatie en benodigde middelen dan een organisatie in de zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld. Maar in de zakelijke dienstverlening lopen er relatief meer flexwerkers rond. Of beter gezegd: er bestaat een kans dat je BHV’er er juist niet rond loopt.

Voldoende BHV’ers aanwezig

Tom Nijeboer is  Safety Advisor bij G4S Training en Safety en krijgt regelmatig de vraag mee te denken over dit opkomende probleem. ‘Voor werkgevers volgt hieruit de uitdaging om toch afdoende BHV-ers aanwezig te hebben. Want er dienen altijd voldoende BHV-ers op locatie aanwezig te zijn om in geval van nood op te treden totdat de professionele hulpdiensten arriveren. Heel erg belangrijk is dan ook de dekkingsgraad in de gaten te houden en actie te ondernemen indien dat nodig is.'

Hoe ga je te werk?

‘Wat je wilt is een zelfde mate van veiligheid creëren, alleen je richt het anders in,’ aldus Tom. ‘Wat je doet is een extra laag toevoegen aan je BHV-organisatie door alle medewerkers erbij te betrekken. De belangrijkste verandering is namelijk dat je meer kennis en verantwoordelijkheid legt bij alle medewerkers, zodat ze meer zelfredzaam worden. Ook de niet-BHV’ers dus. Dat maakt dat de wel-BHV’ers meer coördinerende taken krijgen. Of je nou Hoofd BHV’er bent of niet.’ De BHV-organisatie richt zich op de belangrijkste taken namelijk, eerste hulp verlenen, een beginnende brand blussen, het bedreigde gebied ontruimen en contact hebben met de hulpdiensten. Secundaire zaken zoals het ontruimen van “veilige” bouwdelen, mensen registeren op de verzamelplaats en dergelijke kan worden overgelaten aan vooraf geïnstrueerde medewerkers.

 In feite wordt iedereen dus onderdeel van de BHV-organisatie. Deze kent drie lagen:

  • eerste lijn BHV’ers
  • tweede lijn BHV’ers
  • niet BHV'ers (overige medewerkers)

De groep eerste lijn BHV’ers bestaat uit een vaste poule van medewerkers die jaarlijks een BHV cursus volgen en die altijd aanwezig zijn. Zij hebben een coördinerende rol.

Tweede lijn BHV’ers zijn de zogenaamde ‘zwervende medewerkers’. Zij zijn regelmatig op andere locaties aanwezig, en zijn BHV’er op de locatie waar ze op dat moment aanwezig zijn. Tegenwoordig wordt een BHV-app veelal gebruikt  voor de registratie, waarbij als de BHV-er binnen een bepaalde zone komt deze deel uitmaakt van de betreffende BHV-organisatie. Belangrijk is wel dat de BHV-ers enige gebouwkennis hebben en de instructies zoveel als mogelijk uniform zijn.

De niet-BHV’ers zijn álle andere medewerkers van de organisatie. Zij worden ook wel ‘de ontruimers’ genoemd. In geval van ontruiming spelen zij namelijk ook een belangrijke rol. Belangrijk is dat dus iedereen op voorhand basisinstructies krijgt, zodat men weet wat te doen in geval van ontruiming. Hiervoor heeft G4S Training & Safety een speciale tool ontwikkeld.

E-module: Blik op Veiligheid

Dit is een online training van 10 á 15 minuten die gevolgd wordt door de gehele organisatie, zodat iedereen de basisinformatie tot zich kan nemen. Over het algemeen bestaat de inhoud uit de volgende hoofdstukken:

  • De (opbouw van de) BHV-organisatie;
  • Ken je omgeving (gebouwkennis);
  • Noodsituaties/calamiteiten (wie te alarmeren, intern alarmnummer, positie verzamelplaats etc.);
  • Wat te doen bij brand, ongeval, bommelding en gaslek;
  • Bedrijfsspecifieke thema's

 De opzet is echter door organisaties vrij in te vullen, inclusief eigen foto’s en filmpjes. Door alle medewerkers meer kennis en verantwoordelijkheid te geven, maak je de gehele organisatie zelfredzamer. Wat de organisatie weer minder kwetsbaar maakt in geval van calamiteiten.

Wat kan G4S betekenen?

Wij kunnen op basis van een risicoanalyse adviseren hoe de BHV-organisatie eruit zou moeten zien, in opbouw/hiërarchie en aantallen. Daarnaast kan door het nemen van (extra) installatietechnische of bouwkundige maatregelen het aantal BHV-ers gereduceerd worden. Voor een nulmeting kunnen wij een BHV-scan uitvoeren om dit te inventariseren. De wetgeving die hierbij wordt gehanteerd is de Arbowet en het Bouwbesluit. Wil je meer informatie? Bel met 088 - 27 28 657.

Relevante artikelen:

Powered by Froala Editor

Preview image

Bedrijfshulpverlener

Tijdens de BHV-cursus leiden onze instructeurs je binnen 2 dagen op tot gecertificeerd BHV'er. De opleiding in onze realistische traininglocaties richten zich vooral op de praktijk: brand bestrijden, ontruimen en communicatie, levensreddende handelingen.

GROOT AANBOD

aan veiligheidstrainingen

KWALITATIEVE LOCATIES

verspreid over het land

MAATWERK EN INCOMPANY

mogelijkheden voor jouw bedrijf

WERELDWIJD MARKTLEIDER

in veiligheidsdiensten

Advies nodig of speciale wensen?

We helpen je graag. Neem contact op of laat een bericht achter en we komen snel bij je terug.

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

E-MAILADRES

NAAM

BEDRIJFSNAAM

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

BERICHT